Vietnamese Dictionary and Translation. Từ điển và dịch Anh Việt
Vietnamese keyboard
Telex   VNI  
VIQR   OFF  
 

Vietnamese - English - French - German - Russian - Norwegian Dictionary

English-Vietnamese & Vietnamese-English translation

  • Tu-Dien.com is the best website on the Internet offering free Vietnamese-English machine translation service
  • Translate paragraphs of up to 5000 characters at a time.
  • Automatically detects the language (Vietnamese/English).
  • Now using Google Translate and can translate between Vietnamese and 30 other languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese


Giới Thiệu: Tu-Dien.com là trang web từ điển tiếng Việt miễn phí hỗ trợ các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Nga... Tu-Dien.com có hỗ trợ công cụ dịch thuật trực tuyến.